FİNANS

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
1.Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Tek kullanımlık tıbbi ve cerrahi sarf malzemelerin üretimi
19.800.000,00
18.927.506,00
TRY
95,59
Girişim Şirketi
2.Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği A.Ş.
Bütünleşik Tehdit Yönetimi Çözümleri (Yazılım+Donanım) Üretimi
1.200.000,00
1.200.000,00
TRY
100,00
Girişim Şirketi
3.RML Lojistik ve Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Uluslararası denizlerde RO-RO/RO-PAX gemi taşımacılığı ve gemi işletmeciliği ile yurt içi kara yolu taşımacılığı faaliyetlerini yürütmek
17.687.000,00
17.687.000,00
TRY
100,00
Girişim Şirketi
4.OEP Turkey Tech B.V.
Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları yapmak
18.010,00
3.565,00
EUR
19,79
Yatırım Şirketi
5.Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.
Batarya yönetim teknolojileri ve enerji depolama sistemi
1.520.000,00
380.000,00
TRY
25,00
Girişim Şirketi
6.Laska Teknoloji A.Ş.
Atık lastiklerin ileri teknoloji dönüşüm ile çevre dostu katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi
63.555,94
4.766,70
TRY
7,50
Girişim Şirketi
7.Erih Enerji Üretim Ticaret A.Ş.
Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi ve satışı
266.667,00
66.667,00
TRY
25
Girişim Şirketi

Kredi Hesaplama