FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
09.06.2022
Genel Kurul Tarihi
02.07.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAHÇELİEVLER
Adres
MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11 - Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2022 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
IHLAS GAZETECILIK A.S. 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
IHLAS_GAZETECILIK_TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
IHLAS GAZETECILIK A.S. HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
IHGZT 2021 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.07.2022 tarihinde, saat 14.00'de Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/ İstanbul adresinde yapılmıştır.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.ihlasgazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinden de ulaşılması mümkündür.


Kredi Hesaplama