FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2022, 29/04/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4'üncü maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 30 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmenin güncel hali ekte sunulmaktadır.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4
30/06/2022
01/07/2022
10611
4,7,15,19,26,28,30,32 ve 40
28/05/2020
01/06/2020
10087
6
12/07/2019
22/07/2019
9873
3,4,6,10,11,13,16,21,22,23,24,25,26,28,35,36,38 ve 40
05/06/2013
10/06/2013
8338

Kredi Hesaplama