FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.06.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
01.07.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.07.2022 - 10612
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 20 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz bağımsız denetiminin 2022 yılı hesap dönemi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık  A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilerek, 04 Temmuz 2022 tarih ve 10612 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 

Kredi Hesaplama