FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sizil Müdürlüğünce 01 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiş olup , Şirket Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte sunulmaktadır.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8
01/07/2022
04/07/2022
10612
8
16/08/2021
17/08/2021
10389

Kredi Hesaplama