FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
04.07.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.07.2022-10612
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 08.06.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kurul toplantısında, şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak Arsen Bağımsız Denetim Hizm. A.Ş.' nin  belirlenmesi kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.


Saygılarımızla... 

Kredi Hesaplama