FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesi yeni şekli ile Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 10612 sayı ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
04/07/2022
04/07/2022
10612

Kredi Hesaplama