FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DividendPolicyAbstract|
Kar Dağıtım Politikası
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin  04.07.2022 tarih ve 36 sayılı toplantısında;

  1. İş bu kararın ekinde yer alan Kar Dağıtım Politikasının belirlenmesine,
  2. Söz konusu politikanın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgi görüş ve onaylarına sunulmasına,
  3. Yukarıda sayılan Politika ve kuralların SPK'nın özel Durumlar Tebliği çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli görülen her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Kredi Hesaplama