FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
05.07.2022
Genel Kurul Tarihi
05.08.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ALİAĞA
Adres
25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin 10.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.'na çıkarılmasını teminen; Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin, SPK'nun 01.07.2022 tarih ve 23562 sayılı uygun görüşü ve T.C Ticaret Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması.
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Kredi Hesaplama