FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketimiz çıkarılmış Sermayesinin 36.525.000,00.-TL olduğunu gösterir Esas Sözleşmenin Sermaye ilişkin 6.Maddesinin, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanlığı'nın  14.06.2022 tarih 22767 sayılı izin yazısına istinaden , Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesi tadil metni İstanbul Ticaret Sicilinde 28.06.2022 tescil olmuş ve 01.07.2022  tarih 10611 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 122-123 sayfalarında ilan edilerek süreç tamamlanmıştır.

Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

    

Kamuoyuna bilgisine saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama