FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
10.06.2022
Genel Kurul Tarihi
04.07.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Kızılırmak Mahallesi 1445 Sokak No:2B / 18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Davet_Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Esas_Sözleşme_Tadil_ Metni_2022_04_29.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6
Amendent_on_articles_of_association_2022_04_29.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Saygılarımızla,

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.07.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı2022_07_04.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır_Bulunanlar_Listesi_2022_07_04.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 04.07.2022 tarihinde yapılan, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 06 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilerek, 06 Temmuz 2022 tarih ve 10614 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kredi Hesaplama