FİNANS

Özet Bilgi
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onayının Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
183.750.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013
3.750
9.375,000
250,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021
3.000
7.500,000
250,00000
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021
Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039
3.138
7.845,000
250,00000
C Grubu
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039
Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047
112
280,000
250,00000
D Grubu
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047
Nâma
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054
1.190.000
2.975.000,000
250,00000
E Grubu
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054
Nâma
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8
51.300.000
128.250.000,000
250,00000
F Grubu
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
52.500.000
131.250.000,000
250,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
23.647.927,87
Yedek Akçeler (TL)
99.846.844,21
Özel Fonlar (TL)
7.755.227,92
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
05.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
06.07.2022
Ek Açıklamalar

25.05.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile bedelsiz sermaye artırımına ve esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmişti. 20.06.2022 Tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüşü alınmıştı. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından tadil metninde Türk Ticaret Kanunu'nun 339/2.c maddesine göre değişiklik yapılması istenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 05.07.2022 tarihinde toplanarak tadil metninde yeni düzenlemeyi yapmıştır.

Şirketin sermayesinin 52.500.000.-TL (Elliikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dan, tamamı müsait özkaynak kalemlerinden; 99.846.844,21 TL' sı Olağanüstü Yedeklerden, 23.647.927,87 TL'sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ve 7.755.227,92 TL'sı Gayrimenkul Satış Kazançlarına ait fondan karşılanmak üzere, toplamı 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sı bedelsiz sermeye artırım yöntemi ile ilave edilerek 183.750.000.-TL (Yüzseksenüçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası)'sına çıkarılmasına, artan 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sına tekabül eden 13.125.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,

Bu amaçla, hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurula sunulmasına, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama