FİNANS

Özet Bilgi
Kar payı dağıtım teklifinin Genel Kurul tarafından onaylanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
19.07.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029
Peşin
0,5708050
57,0805
10
0,5137245
51,37245
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011
Peşin
0,5708050
57,0805
10
0,5137245
51,37245
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
20.07.2022
20.07.2022
22.07.2022
21.07.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029
0
0
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Haziran 2022 tarihli kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan 2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarına göre 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 1.679.749.785 TL net konsolide dönem karından;

• Net %51,4 ve brüt %57,1 oranında olmak üzere brüt 700 milyon TL nakit kar payı dağıtılması,

Kalan tutarın genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

• Nakit kar payının 20 Temmuz 2022 tarihinden itibaren dağıtılması hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiş olup, 19 Temmuz 2022 tarihli Genel Kurul'da bu husus onaylanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
AKSEN Kar Dağıtım Tablosu_2021.pdf
EK: 2
AKSEN Dividend Distribution Table_2021ENG.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.226.338.236
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
45.467.523
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
2.400.326.631
1.271.841.556
4. Vergiler ( - )
565.239.976
277.367.726
5. Net Dönem Kârı
1.679.749.785
994.473.829
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
49.723.691
49.723.691
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.630.026.094
944.750.138
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.630.026.094
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
3.370.582
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.633.396.676
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
61.316.912
0
* Nakit
61.316.912
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
638.683.088
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
63.868.309
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
866.157.785
180.881.829
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
301.963.378,72
0
18,53
0,514
51,4
B Grubu
328.036.621,28
0
20,12
0,514
51,4
TOPLAM
630.000.000
0
38,65
0,514
51,4
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Net hesaplama %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

Kredi Hesaplama