FİNANS

Özet Bilgi
Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
20.07.2022
Genel Kurul Tarihi
25.08.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi
3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirket'imizin sahip olduğu toplam 471.363.641,52- TL nominal değerli Entek Elektrik Üretimi A.Ş paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devredilmesine ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
1 KH GK Bilgilendirme Dokümanı 25 08 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2 KH GA Informative Document 25 08 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
3 KH GK Davet İlanı 25 08 2022.pdf - İlan Metni
EK: 4
4 KH GA invitation 25 08 2022.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz aktifindeki Entek Elektrik Üretim A.Ş. ("Entek") sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye ("Tüpraş") kısmi bölünme yoluyla devredilmesine karar verilmiş olup, eşzamanlı olarak bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş.'nin ("Aygaz") aktifindeki Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek payları da Aygaz tarafından ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Tüpraş'a devredilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.07.2022 tarihinde söz konusu bölünme işlemine uygun görüş verilmesini takiben, bölünme işlemini değerlendirmek ve bu kapsamda ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Ağustos 2022 Perşembe günü, saat 10:00'da, Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama