FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Üzerine ipotek tesis edilecek olan dubleks işyeri pazar değeri tesbiti
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
19/07/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

 8554 ada 6 parsel arsamız üzerindeki, Doğan Koç İnşaat Ltd.Şti. ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, ilgili şirketin teminat olarak tarafımıza vereceği ipoteğin konusu olan Dokuz Eylül Mah.Akçay Cad.n125/a Bodrum Zemin kat D.1 Gaziemir İZMİR adresindeki dubleks işyerine ait değerleme raporu, bu açıklama ekinde sunulmuştur.

Kredi Hesaplama