FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımın Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.07.2022 tarihli 2022/016 nolu karar gereği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
157.500.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
EMKEL, TRAEMKEL91L6
75.000.000
82.500.000,000
110,00000
1,00
EMKEL, TRAEMKEL91L6
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
75.000.000
82.500.000,000
110,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
02.06.2022
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL nakit (bedelli) %200 oranında arttırılarak 225.000.000 TL (kiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına karar vermişti.

Ancak son iki aydaki ekonomik gelişmeler bu kararın yeniden gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Kur ve enflasyondaki değişimler ve belirsizlikler şirketimizin büyümesi için gerekli finansmanın yalnız ortaklardan değil finansal kuruluşlardan da karşılanmasına yöneltmiş, Amerika'daki ortağımızın finansman kuruluşları ile görüşmesi sağlanmıştır. Yatırım için gerekli tutarın bir kısım finansmanı Amerika'daki bankalardan temin edilecektir.

Ayrıca 100bin m2 arsa yatırımı daha temkinli bir yaklaşımla 60bin m2'e indirilmiştir. İlk aşamada fabrika taşınması için bu büyüklüğün yeterli olacağı öngörülmektedir.

Bu nedenle arttırım oranının azaltılarak; Şirket Yönetim Kurulu, Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 82,500,000 TL nakit (bedelli) %110 oranında arttırılarak 157.500.000 TL'na çıkarılmasına karar vermiştir.

Kredi Hesaplama