FİNANS

Özet Bilgi
Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Evet
İlgili Şirketler
OLMK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.04.2022
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2021
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
0,60574162
-
Nama

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
TIRE, TRATIREW91D1
200.000.000
149.680.268,66
349.680.268,66
TIRE, TRATIREW91D1
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
200.000.000 TL
149.680.268,66 TL
0 TL
349.680.268,66 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
22.04.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
21.07.2022
SPK Başvuru Tarihi
22.04.2022
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
21.07.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Mondi Tire Kutsan Kâğıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi yönetim kurulunca Mondi Olmuksan Kâğıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin alınan 30 Haziran 2022 tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, Şirketimizin esas sözleşme tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı duyuru metni, uzman kuruluş raporu, birleşmeye esas 31/12/2021 tarihli finansallar, son üç yıllık finansal raporlar ve yıllık faaliyet raporları, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ve gayrimenkul değerleme raporlarının, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden önce otuz gün süresince 28/07/2022 tarihinden itibaren Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900 Tire/İzmir adresindeki şirket merkezimiz ile şubelerimizde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.mondigroup.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

Ekler:

Ek.1_TIRE_Birleşme Raporu

Ek.2_TIRE_Birleşme Sözleşmesi

Ek.3_TIRE_Esas Sözleşmesi Tadil Metni

Ek.4_TIRE_Uzman Kuruluş Raporu

Ek.5_TIRE_Birleşmeye esas 31.12.2021 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu

Ek.6.a_TIRE_2021 yılına ait mali tablolar

Ek.6.b_TIRE_2020 yılına ait mali tablolar

Ek.6.c_TIRE_2019 yılına ait mali tablolar

Ek.7_TIRE_Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu

Ek.8.a_TIRE_Finansal Rapor 31.12.2021

Ek.8.b_TIRE_Finansal Rapor- 31.12.2020

Ek.8.c_TIRE_Finansal Rapor 31.12.2019

Ek.9.a_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2021

Ek.9.b_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2020

Ek.9.c_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2019

Ek.10_TIRE_Gayrimenkul Değerleme Raporu

Ek.11_TIRE_İnceleme Hakkı Duyurusu - TTSG

Ek.12.a_TIRE_Onaylı duyuru metni-1

Ek.12.b_TIRE_Onaylı duyuru metni-2

Ek.12.c_TIRE_Onaylı duyuru metni-3

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Ek.8.b_TIRE_Finansal Rapor- 31.12.2020.pdf - Diğer
EK: 2
Ek.8.c_TIRE_Finansal Rapor 31.12.2019.pdf - Diğer
EK: 3
Ek.9.a_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2021.pdf - Diğer
EK: 4
Ek.9.b_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2020.pdf - Diğer
EK: 5
Ek.9.c_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2019.pdf - Diğer

Kredi Hesaplama