FİNANS

Özet Bilgi
Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Evet
İlgili Şirketler
TIRE
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.04.2022
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
OLMK, TRAOLMKS91D2
0,60574162
Nâma
TRATIREW91D1
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi
22.04.2022
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi
21.07.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi yönetim kurulunca Şirketimiz'in Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ("MTK") tarafından devralınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin alınan 30 Haziran 2022 tarih ve 21 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, MTK'nın esas sözleşme tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı duyuru metni, uzman kuruluş raporu, birleşmeye esas 31/12/2021 tarihli finansallar, son üç yıllık finansal raporlar ve yıllık faaliyet raporları, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ve gayrimenkul değerleme raporlarının, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden önce otuz gün süresince 28/07/2022 tarihinden itibaren Esentepe Mahallesi Harman 1 Sk. Nidakule Levent Apt. No: 7/9/54 Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezimiz ile şubelerimizde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.mondiolmuksan.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi gereğince ilan olunur.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Çorlu GM Değerleme.pdf - Değerleme Raporları
EK: 2
Edirne GM Değerleme.pdf - Değerleme Raporları

Kredi Hesaplama