FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.07.2022 tarihli toplantısında; Cezayir'de, bulunduğu bölgede kuru harçlar ve boya/sıva üretimi ve satışı yapmak üzere "Sarl HA Building Industry" ("Şirket") unvanı ile kurulu, sermayesine %50 oranında iştirakimiz bulunan Şirket'e yapılacak yatırımın mevcut global politik ve makroekonomik gelişmeler dahilinde değerlendirilmesi neticesinde; Cezayir pazarındaki yatırım koşullarındaki değişikliklerden dolayı, yerel üretimi baz alan önceki iş planlarının revizyonlarının incelenmesi ve mevcut yatırımın geldiği aşama gözetilerek, pazarda yerel üretimin beklenen ekonomik faydayı yaratmayacağı bu bağlamda diğer %50 yerel ortaklarla karşılıklı olarak mutabık kalınarak mevcut Şirketin tasfiyesine gidilmesine karar verilmiştir.

Cezayir'de ortak olduğumuz bu yurtdışı iştirakimiz için halka arzdan elde edilen gelirden bugüne kadar herhangi bir işletme sermayesi ihtiyacı karşılanmamıştır. Şirketimiz, Cezayir pazarına mevcut ihracat faaliyetlerine devam etmeyi planlamakta olup, söz konusu iştirakin tasfiyesi suretiyle işbu yurt dışı yatırımdan vazgeçilmiş olması, Şirketimiz kısa ve orta vadeli bölgesel büyüme planlarında bir değişiklik doğurmayacaktır.

Saygılarımızla,

  

Kredi Hesaplama