FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_InternalPoliciesAbstract|
İç Yönerge
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz , Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine  ilişkin olarak 06.07.2022 tarihli Genel Kurul kararı 25.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup , 25.07.2022 tarih ve 10624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir  

  

  

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama