FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Kar Payı 2.Taksit Ödeme Tarihi Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
28.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Şirketimizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olması.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026
1. Taksit
2,2800000
228
0
2,2800000
228
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026
2. Taksit
0,6500000
65
0
0,6500000
65
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026
TOPLAM
2,9300000
293
0
2,9300000
293
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034
1. Taksit
2,2800000
228
0
2,2800000
228
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034
2. Taksit
0,6500000
65
0
0,6500000
65
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034
TOPLAM
2,9300000
293
0
2,9300000
293
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042
1. Taksit
2,2800000
228
0
2,2800000
228
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042
2. Taksit
0,6500000
65
0
0,6500000
65
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042
TOPLAM
2,9300000
293
0
2,9300000
293
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018
1. Taksit
2,2800000
228
0
2,2800000
228
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018
2. Taksit
0,6500000
65
0
0,6500000
65
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018
TOPLAM
2,9300000
293
0
2,9300000
293
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
04.04.2022
04.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
2. Taksit
10.08.2022
12.08.2022
11.08.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042
0
0
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar payı dağıtımının, 24.221.600,00-TL tutarındaki ikinci taksitinin 10.08.2022 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Akmerkez Kar Dagitim Tablosu 2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
37.264.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
73.213.555,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
94.818.323
93.282.030,23
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
94.818.323
93.282.030,23
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
94.818.323
93.282.030,23
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
94.818.323
93.282.030,23
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
94.818.323
93.282.030,23
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.863.200
1.863.200
* Nakit
1.863.200
1.863.200
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
83.098.720
83.098.720
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
10.732.032
10.732.032
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.546.531
10.238,23
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
24.221.600
24.221.600
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
11.941.947,5
0
12,8
2,93
293
B Grubu
8.325.243,4
0
8,92
2,93
293
C Grubu
7.028.689,1
0
7,53
2,93
293
D Grubu
81.887.640
0
87,79
2,93
293
TOPLAM
109.183.520
0
117,04
2,93
293
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2021 yılı net dönem karı 94.818.323,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 93.282.030,23 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 94.818.323,00 TL tutarındaki net dönem karından:

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,

2. 94.818.323,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,

4. Kalan karın 83.098.720,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

5. Toplam 84.961.920,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 8.309.872,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

6. 2021 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7. Şirketimizin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı'nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 24.221.600,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 2.422.160,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 109.183.520,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,93 TL, kar payı oranı brüt=net %293) tespit edilmesine,

9. Kar payının 84.961.920,00-TL tutarındaki kısmının 04.04.2022 tarihinde ilk taksit olarak ve 24.221.600,00-TL tutarındaki kısmının 26.08.2022 tarihine kadar ikinci taksit olarak ödenmesine,

10. İkinci kar payı taksiti ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,

11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,

12. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

karar verilmiştir.


Kredi Hesaplama