FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022-11.04.2022-15.06.2022-27.06.2022-06.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3. Maddesi a Bendine "kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.), kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar dahil) dahil olmak üzere" ibaresinin eklenmesi ile 6. Maddesi Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası)'den 100.000.000 TL (YüzmilyonTürkLirası)'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı onayı; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-0076255904 sayılı onayları doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Amaç ve Konu' başlıklı 3'uncu maddesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi' nin ‘Sermaye ve Hisse Senetleri' başlıklı 6'ıncı maddesinin tadili (Şirket Esas Sözleşmesi' nin ekteki güncel onaylanmış haliyle); Genel Kurul onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

Saygılarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama