FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 27.07.2022 tarih ve 2022/14 sayılı kararı ile;   

1- Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Demir ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ni temsilen Sayın Ali Cem Kalyoncu'nun Şirket unvanı ya da kaşesi altında vaz edecekleri müşterek imzaları ile şirketimizi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,

2- İş bu kararın tescil ve ilan ettirilmesine, 

oy birliği ile karar verilmiştir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Kredi Hesaplama