FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2472
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN

  

ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  

SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

 

  

 

  

 

  

T. Garanti Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ait Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporları ile ara dönem faaliyet raporları tarafımızca incelenmiş olup;

  

- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporlarının Banka'nın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.

  

 

  

Saygılarımızla,

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                   
 

                            Recep Baştuğ

 
 

Aydın  Güler

 
 

                            Genel Müdür

 
 

Finansal Raporlamadan  Sorumlu

 

Genel Müdür Yardımcısı

 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

Jorge Saenz-Azcunaga Carranza               Avni Aydın Düren                             Belkıs Sema Yurdum

  

            Denetim Komitesi                               Denetim Komitesi                                  Denetim Komitesi

                       Üyesi                                                    Üyesi                                                     Üyesi

Kredi Hesaplama