FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Yönetim Kurulumuzun 28.07.2022 tarihli toplantısında, 

Kiracılarımızın önümüzdeki dönem bütçelerine finansal destek sağlamak amacıyla; piyasa koşulları, kiracıların faaliyet gösterdikleri sektör, kiracıların AVM içerisindeki konumu, kendi kira sözleşmelerindeki taahhütlerini yerine getirme performansları, AVM işletme kurallarına uyum performansları ve AVM'ye sağladıkları katkılar göz önünde bulundurularak; Ağustos 2022 döneminden itibaren geçerli olmak üzere, bazı kiracıların asgari kiralarına karar ekinde yer alan değişen oranlarda iskonto uygulanmasına, bazı kiracılara da iskonto uygulanmamasına ve bu uygulanan iskontoların konuya ilişkin yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanmaya devam edilmesine


karar verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

  

 

Kredi Hesaplama