FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.07.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
28.07.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.07.2022 / 10627
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 20.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının  denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 28.07.2022 tarih ve 10627  sayılı  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama