FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulumuzun 01/07/2022 tarihli gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'na, sözkonusu sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için yapılacak olan başvuru ile ilgili olarak;

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzca hazırlan rapor Yönetim Kurulumuzun 27.07.2022 tarihli 2022- 20 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

  

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Kredi Hesaplama