FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
SÜLEYMAN KAMİL YAZICI
40168994
TRY
16,49
TUNCAY ÖZİLHAN
29278249
TRY
12,02
TÜLAY AKSOY
29447353
TRY
12,09

Kredi Hesaplama