FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022-31.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Düzgün İş Makineleri İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/03/2022
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
29.03.2022 ve 31.05.2022 tarihli açıklamalarda belirtilmiştir.
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
29.03.2022 ve 31.05.2022 tarihli açıklamalarda belirtilmiştir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Konya Ilgın) karşılıklı taahhüt niteliği taşımayacak şekilde 10.000 ton kömürün 31 Temmuz 2022 tarihine kadar Düzgün İş Makineleri İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışına ilişkin olarak sözleşme imzalamıştı. Söz konusu sözleşme kapsamında, 29 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Konya Ilgın tarafından toplam 2.207 ton kömür satışı gerçekleştirilmiş olup taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşme süresinin uzatılmaması konusunda mutabık kalmışlardır.

Kamuoyuna duyurulur.  

Kredi Hesaplama