FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz sermaye artırımı SPK onayı ve hak kullanım tarihi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
375.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025
25.000.000
3.776.306,467
15,10522
2.473.693,530
9,89477
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025
Nâma
B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017
275.000.000
41.539.371,143
15,10522
27.210.628,860
9,89477
B Grubu
B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
300.000.000
45.315.677,610
15,10522
29.684.322,390
9,89477
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
03.08.2022
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
45.315.677,61
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
29.07.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
29.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
05.08.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
04.08.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin 300.000.000 TL'den 375.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 75.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2022 tarih ve 39/1104 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 300.000.000.-TL'den 375.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 75.000.000.-TL tutarındaki payların 03.08.2022 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Metni .pdf
EK: 2
Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3
Onaylı İhraç Belgesi.pdf

Kredi Hesaplama