FİNANS

Özet Bilgi
Gentaş A.Ş ile GBS Gentaş A.Ş. Arasındaki Birleşme İşlemi Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Konulu Kararı eklidir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
01.08.2022
Genel Kurul Tarihi
31.08.2022
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
BOLU
İlçe
MENGEN
Adres
Gentaş Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- BOLU
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan Birleşme Sözleşmesi'ne; ve 5. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verilmesi,
4 - Şirketimiz yönetim kurulu ve GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin genel kurulun onayına sunulması;
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması
6 - Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi'nin ve 5. maddesi kapsamında birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulunun ve 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan ekteki şekliyle genel kurulun onayına sunulması,
7 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SPK onaylı Tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
Gentaş_YKK_Birleşme_25.07.2022_20_Ek-2_Birleşme_Sözleşmesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Gentaş Dekoratif-Olağanüstü GK İlişkin Bilgilendirme Dökümanı 01.08.2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 01.08.2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak Şirketin Olağanüstü Genel Kurulu'nu aşağıdaki gündemlerle 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 12:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Gentaş Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- BOLU adresinde yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Gündem

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,

2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan Birleşme Sözleşmesi'ne; ve 5. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verilmesi,

4. Şirketimiz yönetim kurulu ve GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin genel kurulun onayına sunulması;

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması,

6. Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi'nin ve 5. maddesi kapsamında birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulunun ve 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan ekteki şekliyle genel kurulun onayına sunulması,

7. Dilek ve Temenniler.


Kredi Hesaplama