FİNANS

Özet Bilgi
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Zorunlu Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
OZRDN
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
NACİ TAMER ÖZERDEN
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
Ziraat Yatırım Menkul Değer A.Ş. nezdindeki Naci Tamer Özerden adına açılmış olan 251125 numaralı hesap
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
04.05.2022
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
25.07.2022
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
10:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
05.08.2022
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
Hamiline
Değil
-
7,36
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
25.07.2022
0
0
0
0
0
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
26.07.2022
0
0
0
0
0
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
27.07.2022
0
0
0
0
0
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
28.07.2022
0
0
0
0
0
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
29.07.2022
0
0
0
0
0
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
01.08.2022
0
0
0
0
0
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
02.08.2022
0
0
0
0
0
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
03.08.2022
0
0
0
0
0
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Ek Açıklamalar

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Özerden Plastik") paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Naci Tamer Özerden tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 21.07.2022 tarih ve 38/1079 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.

Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi süreci 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayıp, 5 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.

Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli, 1 adet Özerden Plastik payı için pay devrine ilişkin sözleşmenin yapılmasının kamuya duyurulduğu tarih olan 28.04.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmak suretiyle 7,36 TL olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 11/3-a maddesi uyarınca zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesinde, yönetim kontrolünü sağlayan oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih olan 04.05.2022 tarihi esas alınarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanacak liste kullanılacaktır.

Pay alım teklifi Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ayrıca www.ozerden.com.tr ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır

Kredi Hesaplama