FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
02.07.2022
Genel Kurul Tarihi
27.07.2022
Genel Kurul Saati
08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAHÇELİEVLER
Adres
29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
7 - II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğinin 12. Maddesinin 7. Paragrafının son cümlesi gereği, geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
12 - Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2022 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 27.07.2022 tarih, saat 08.30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, 2021 yılı Olağan Genel kurul toplantısına ait; Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.08.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TUTANAK_HOLDING.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZIRUN_HOLDING_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
HOL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
IHLAS_GK_TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 5
HAZIRUN_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 6
KAR DAGITIM TABLOSU_2021_.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (03.08.2022) tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama