FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Karbon emisyonu ve sera gazı salınımlarının hızlı bir şekilde artmasıyla oluşan, olumsuz küresel iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek için, emisyonları azaltma gerekliliği konusunda, devletlerin, şirketlerin ve bireylerin farkındalığı her geçen gün önem kazanmaktadır. 

Avrupa Birliği'nin kabul ettiği  "Avrupa Yeşil Mutabakatı" ile 2050 yılına kadar  net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması hedeflenerek, ticaret yaptığı ülkelerin de bu eylem planına uyum göstermesini istemektedir. Ayrıca distribütörü olduğumuz Stellantis grubu, (Peugeot-Citroen(PSA) ve Fiat-Chrysler(FCA)) 2022 yılı Mart ayında ortaya koyduğu, uzun vadeli stratejik planı olan "Dare Forward 2030" ile iklim değişikliğinin hafifletilmesinde endüstride öncü olmak, 2030 yılına kadar da yüzde 50'lik bir azalma sağlamak ve 2038 yılına kadar karbon net sıfıra ulaşmak istemektedir.  (Kaynak: https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2022/march/dare-forward-2030-stellantis-blueprint-for-cutting-edge-freedom-of-mobility)

Gerek "Avrupa Yeşil Mutabakatı", gerekse bağlı olunan Stellantis Grubu "Dare Forward 2030" planı çerçevesinde,  dekarbonizasyonda öncü bir rol üstlenerek, sürdürülebilir gelecek ve ülkemizin bu eylem planlarına uyum sağlamasına katkıda bulunmak amacıyla, şirketimiz gerekli yatırımları yapmaya devam edecektir.

Beyaz Filo; Peugeot, Citroen ve Opel markaları yetkili satıcı ve servisi olarak, Balıkesir'de sıfırdan inşa ettiği 2021 yılında faaliyete geçen, güneş enerjisi ile enerji ihtiyacının tamamını karşılayan ve karbon ayak izi olmayan plazası,çevre ve doğaya verdiğimiz önemin bir göstergesidir.

Şirketimiz Balıkesir Plazası'nın, kurumsal karbon ayak izinin hesaplanarak, karbon dengeleme mekanizmasıyla nötrlenme işleminin tamamlandığını gösteren, ISO 14064-1:2018 standardına göre düzenlenmiş, ekte sunulan "Karbon Nötr Sertifikası"na sahip olmuştur.

Sektörümüzün, sürdürülebilir bir gelecek için düşük emisyonlu araçlar ile girdiği dönüşümün farkındalığıyla, düşük emisyonlu araçların satış ve servis hizmetlerini verdiğimiz plazalarımızda, bu dönüşüme pozitif bir etki sağlamak amacıyla, iş yapış şekillerimizi bu farkındalığı göstermek ve daha da ileri taşımak adına, sahip olunması oldukça zor olan bu sertifikanın sorumluluğu ile birlikte, ekolojik dengeye verdiğimiz değerin ve dönüşümlerin gerekliliklerini sürdürmeye devam edeceğiz. 


Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Kredi Hesaplama