FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İzmit fabrikamız için alınan 20.08.2015 tarihli ilk yatırım teşvik belgemizin yatırım süresi, 29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2021/4191 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değiştirilen geçici 14. madde hükmü gereğince, 2 yıl ek süre uzatım alınarak 21.11.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.


Süre uzatımı Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden E-92893954-400-3865404 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir

Kredi Hesaplama