FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DOHOL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022, 30.06.2022, 05.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 30.03.2022, 30.06.2022 ve 05.07.2022 tarihli özel durum açıklamalarında, diğer hususların yanı sıra, özetle; Şirketimiz sermayesinin % 40'ına ve oy haklarının % 55,6'sına tekabül eden toplam 80.000.000 adet payların, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim") tarafından satın alındığı; bu kapsamda 6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu'nun ‘Pay alım teklifi zorunluluğu' başlıklı 26 ncı maddesi kapsamında Şirketimiz sermayesinde yönetim kontrolünü sağlayan payların ve oy haklarının Öncü Girişim tarafından iktisap edilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği' hükümleri kapsamında pay alım teklifi zorunluluğu doğduğu ve söz konusu pay alım teklifinde zorunlu pay alım teklifi fiyatının 11,45 TL olarak belirlendiği bilgilerine yer verilmiştir.

Öncü Girişim tarafından yeniden yapılan hesaplamalar neticesinde; pay alım teklifinde "pay alım teklifi fiyatı"nın 11,4727 TL olarak güncellendiği Tarafımıza bildirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak ve ilan edilecek fiyat nihai "pay alım teklifi fiyatı" olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama