FİNANS

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.
Elektrik Enerjisinin Dağıtımı
308652795
100
TRY
100
BAĞLI ORTAKLIK
Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş
Görevli Tedarik Şirketi sıfatıyla faaliyette bulunma ve elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin satışı faaliyeti
251273864
100
TRY
100
BAĞLI ORTAKLIK

Kredi Hesaplama