FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[SERVE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,88'ine tekabül gelen 975.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 24,72 TL fiyatla Alıcı Temel Yandık'a Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı / Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.

  

Satılacak 975.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".

  

Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.

  

Satış işleminin 09.08.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

  

Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

  

Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (05.08.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.

  

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama