FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sayın Paydaşlarımız;

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1.Şirketimizin %20,5'ine sahip olduğu BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. (BV Teknoloji)'nin 4.128.000 TL olan sermayesinin 6.628.000 TL'ye artırılmasına iştirak edilmesine,

2.Şirketimiz tarafından, artırılan sermayenin 512.500 TL'sinin alacağımıza mahsuben, 10.294.836 TL'sinin ise emisyon primi olacak şekilde tescilden önce nakit olarak ödenmesine ve bu çerçevede Hissedarlar Sözleşmesine ek protokol imzalanmasına,

3.İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürü Onur Topaç'ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Kredi Hesaplama