FİNANS

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak
Azınlık Payları
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2021 - 30.06.2021
kap-fr_StatementOfChangesInEquityTFRSNineImpairementModelAppliedAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000
124.549
1.091.758
3.508.193
-303.280
1.444.996
2.066.912
1.285.771
1.285.388
44.064.828
8.378.887
67.448.002
7.413.718
74.861.720
kap-fr_AdjustmentsRelatedtoTMS8|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
4.500.000
124.549
1.091.758
3.508.193
-303.280
1.444.996
2.066.912
1.285.771
1.285.388
44.064.828
8.378.887
67.448.002
7.413.718
74.861.720
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.545
54.012
306.834
-1.391.017
596.478
4.078.496
3.632.258
703.606
4.335.864
kap-fr_CashIncrease|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
kap-fr_IssuedCapitalInflationAdjustmentDifference|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInConvertibleBonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-72
-1.158
-481
-6
44
-542
-17.714
-19.929
8.823
-11.106
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
7.288.035
-8.068.922
-780.887
-291.447
-1.072.334
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
-661.415
-661.415
-299.226
-960.641
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.273.183
-7.273.183
0
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
14.852
-134.324
-119.472
7.779
-111.693
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000
124.477
0
1.090.600
3.495.167
-303.280
1.499.002
2.373.790
-105.246
1.881.866
51.352.321
292.251
4.078.496
70.279.444
7.834.700
78.114.144
Cari Dönem
01.01.2022 - 30.06.2022
kap-fr_StatementOfChangesInEquityTFRSNineImpairementModelAppliedAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000
143.633
1.059.835
5.604.057
-883.232
3.333.368
3.861.415
384.249
4.043.379
51.383.634
13.502.913
86.933.251
9.234.928
96.168.179
kap-fr_AdjustmentsRelatedtoTMS8|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
4.500.000
143.633
1.059.835
5.604.057
-883.232
3.333.368
3.861.415
384.249
4.043.379
51.383.634
13.502.913
86.933.251
9.234.928
96.168.179
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.654
-5.871
415.140
1.442.739
11.583.524
3.376.595
23.097.789
39.770.262
1.484.538
41.254.800
kap-fr_CashIncrease|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.500.000
-5.500.000
0
kap-fr_IssuedCapitalInflationAdjustmentDifference|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInConvertibleBonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3
-23.831
-3.249
-4
1
-513.571
17.332
-523.325
10.861
-512.464
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
11.952.762
-13.249.304
-1.296.542
-223.007
-1.519.549
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
-1.307.884
-1.307.884
-226.322
-1.534.206
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
11.941.420
-11.941.420
0
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
11.342
11.342
3.315
14.657
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000
143.630
0
1.036.004
5.461.154
-889.103
3.748.504
5.304.155
11.967.773
7.419.974
57.322.825
270.941
23.097.789
124.883.646
10.507.320
135.390.966

Kredi Hesaplama