FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
08.08.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu2021.pdf
EK: 2
ProfitDistribution Table2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.534.400.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
417.325.201,35
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
6.497.447.000
5.559.369.972,56
4. Vergiler ( - )
1.045.741.000
1.059.878.542,16
5. Net Dönem Kârı
5.451.706.000
4.499.491.430,4
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
224.974.571,52
224.974.571,52
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
5.226.731.428,48
4.274.516.858,88
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
5.226.731.428,48
4.274.516.858,88
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
5.303.720,75
5.303.720,75
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
5.232.035.149,23
4.279.820.579,63
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
83.486,98
83.486,98
19. Olağanüstü Yedek
5.226.647.941,5
4.274.433.371,9
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
C Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 5.451.706.000 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 4.499.491.430,40 TL Net Dönem Karı elde etmiştir.

Bu doğrultuda, finansal piyasaların mevcut durumunu ve 26.01.2023 ödeme vadeli tahvilimizin itfasını dikkate alarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 224.974.571,52 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari dönem net dönem karından genel kanuni yedek akçenin ve 83.486,98 TL'nin ise özel yedekler olarak ayrılmaları sonrası kalan 4.274.433.371,90 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Karından genel kanuni yedek akçenin ve 83.486,98 TL'nin ise özel yedekler olarak ayrılmaları sonrası kalan 5.226.647.941,50 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,

- Bu kararın 2021 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama