FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
03.08.2022
Genel Kurul Tarihi
31.08.2022
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workington Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
5 - Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi
6 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Bilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

2. Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3. Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ne devrolması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefetini tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz birleşme işlemine dair bilgilendirilecektir.

Bu çerçevede özetle, duyuru metninde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, uzman kuruluş raporu uyarınca birleşme oranı %57,2, hisse değişim oranı 0,60574162 olarak belirlenmiştir. Uzman kuruluş tarafından yapılan hesaplamalar ışığında Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de artırılacak 149.680.268,66 TL sermaye karşılığında ihraç olunacak payların Şirketimiz pay sahiplerine, her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerde 0,60574162 adet Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. payı verilecektir.

4. Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ne devrolması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefetini tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz ayrılma hakkının kullanımı hususlarında bilgilendirilecektir. Ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi ve açıklamalar ekte yer almaktadır.

5. Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmenin onaylanmasının görüşülmesi

Şirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ne devrolması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında SPKn'na tabi olmamız ve paylarımızın halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu, SPKn, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince birleşme sözleşmesi ve birleşme işlemi genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Dilek ve temenniler


Kredi Hesaplama