FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2022
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar Tablosu-Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda Cari Dönem01.04-30.06.2022 cari dönem ile 01.04.-30.06.2021 Önceki dönem veri girişleri yapılarak güncellenmesi
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

08.08.2022 Tarihinde KAP' ta duyurulan 30.06.2022 dönemi Konsolide Olmayan  Finansal Tablolar ve  Dipnotlarında aşağıdaki düzeltmenin yapılarak yeniden yayınlanması ihtiyacı doğmuştur:

01.01.2022 - 30.06.2022 faaliyet dönemine ait Konsolide Olmayan Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablosuna da yer alması gereken   01.04- 30.06.2022 cari dönem ile 01.04- 30.06.2021 önceki dönem bilgileri yayınlanan  bağımsız denetim raporunda yer almasına rağmen, Finansal tablo bildirmeleri içerisinde  sehven, yazılmamış olup, Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu gösterim düzeltmesi yapılacaktır.Yapılacak gösterim düzeltmesi, konsolide olmayan  finansal tablolara  herhangi bir etkisi olmayacaktır.Gösterim düzeltilmiş Konsolide olmayan  Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunun yer aldığı 30.06.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama