FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Yönetim Kurulu'nun 09.08.2022 tarih ve 40 sayılı kararı ile,

Şirketimiz Genel Müdürü Ömer Erhan ERBAYRAKTAR'ın  18 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına  ;

  Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 üyeden 6 üyeye çıkarılmasına  ve Şirketimiz Genel Müdürü'nün  Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin   kararın  yapılacak olan ilk genel kurulda onaya sunulmasına  karar verilmiştir.


Saygılarımızla,

Boğaziçi Beton Sanayi  ve Tic.A.Ş.

Yönetim Kurulu 

Kredi Hesaplama