FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
138.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
228.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025
1.381.000
899.000,000
65,09775
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025
Nâma
B Grubu, INFO, TREINFM00017
136.719.000
89.001.000,000
65,09775
B Grubu
B Grubu, INFO, TREINFM00017
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
138.100.000
89.900.000,000
65,09775
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
02.08.2022
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
16.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
28.07.2022
SPK Başvuru Tarihi
16.05.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
28.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
04.08.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
03.08.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
08.08.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 138.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 87.352.667,14 TL'si 2021 yılı dönem karından ve 2.547.332,86 TL'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 89.900.000 TL artırılarak 228.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi yeni şekliyle 08.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
SPK Onaylı Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama