FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
01.01.2022_30.06.2022  Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ektedir.

Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama