FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Genel Kurul yetkisine sahip TMSF Kurulu  30.03.2022 tarih, 2022/159 sayılı Kararı ile Şirketimizin  2022 yılı içerisinde yapacağı bağışların üst sınırını, 31.12.2021 tarihli bilanço aktif toplamı olan 12.103.110.000 TL'nin % 4'üne tekabül eden (Büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak Okul Bağışları.) 484.000.000 TL olarak belirlemiştir.


  

  

3 adet okul inşaatı 2021 yılında tamamlanıp, Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmiştir.

  

 

  

30 Haziran 2022 tarihi itibariyle   inşaatı devam eden 5 adet okul için yapılan harcamalar  (115.027.477.- TL harcama ve 205.015.282.-TL bu işler için ayrılan karşılık olmak üzere toplam 320.042.759.-TL ) ile birlikte Ülkemizde,  faaliyetlerimizin devam ettiği yörelerdeki köylerin, okulların, hastanelerin, köy yollarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, desteklenmesi amacıyla yapılan bağışlar dahil toplam bağış ve yardım tutarı 326.142.255.-  TL'dir.

  

 

  

Son açıklanan 30.06.2022 tarihli bilançomuzdaki aktif tutarımız 13.869.811.000.- TL olup,  yapılan bağış tutarları aktif varlıkların % 2,35'sidir.

  

       

  

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.       

  

  

  

 

Kredi Hesaplama