FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
09.08.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.08.2022 / 10635
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine yönelik 27.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.08.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 09.08.2022 tarih, 10635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kredi Hesaplama