FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

29 Temmuz 2022 Cuma günü yapılan Pera GYO Olağan Genel Kurulu'nda 2022 mali yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere, normal planlanan ve halihazırda yarıyıl mali tabloları için çalışmaları yapan PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. teklif edilmiş olup oy çokluğu ile red edilmiş ve Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Korkmaz'ın önerdiği KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Genel Kurul sonrasında KPMG ile yapılan müzakereler neticesinde KPMG  denetçi olmayı kabul etmemiştir ve bağımsızlık beyanı da bulunmamaktadır.

  

Olağan Genel Kurul'da 2021 mali yılına ilişkin mali tabloların onaylanması, kar dağıtılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi ile Yönetim Kurulunun ibra edilmesi maddelerinin görüşülmesi bir ay ertelenmiştir. Ertelenen Genel Kurul'da bu hususlarla birlikte 2022 mali yılı bağımsız denetçi seçiminin de gündem maddesi olarak eklenmesini ve görüşülmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda 09 Ağustos 2022'de açıklanması gereken 30.06.2022 mali tablolarının ve faaliyet raporunun, bağımsız denetimin tamamlanmamış olması ve bağımsız denetçi görüşünün bulunmaması nedeniyle, 1 ay süreyle ertelenmesi hususunu SPK'nın onayına sunduğumuzu bildirmek isteriz.

  

 

  

Saygılarımızla,

  

Pera GYO

Kredi Hesaplama