FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangesInOrAdditionsToProspectusOrDocumentsConstitutingProspectusAbstract|
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021, 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022, 08.06.2022, 29.06.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgi:  14.12.2021, 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022, 08.06.2022 ve 29.06.2022 tarihli açıklamalarımız.  

  

İlgide kayıtlı 14 Aralık 2021 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022, 08.06.2022 ve 29.06.2022 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.

Kredi Hesaplama